top of page
Image by JJ Ying

Om gestaltterapi

"..en for god metode til å bare benyttes på syke mennesker"
Fritz Perls, psykiater og gestaltterapiens grunnlegger

Hva er gestaltterapi?

Min praksis har sitt fundament i gestalt, som er en utbredt retning innenfor  klinisk psykoterapi. Terapiformen bygger på gestaltpsykologiske teorier og er basert på et humanistisk og eksistensialistisk grunnsyn. Det tyske ordet gestalt betyr et meningsfylt hele

Gestaltterapi "tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten her og nå, og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon." (Norsk Gestaltterapeut forening). Les mer om hvordan en gestaltpsykoterapeut jobber og om den teoretiske forankringen på Norsk Gestaltterapeut forening sine nettsider eller se denne videoen om gestaltterapi. 

Les også studie fra UK om gestaltterapi i offentlig helsetjeneste. Les også Norsk Gestalttidsskrift.

Faglig inspirasjon

Som psykoterapeut er jeg blant annet inspirert av Ruella Frank, Ph.D, ved Center for Somatic Studies, New York Institute for Gestalt Therapy. Hun har siden 70-tallet forsket på spedbarn i relasjon til omsorgspersoner, deres samspillsmønster, bevegelser og non-verbale kommunikasjon. Med bakgrunn i disse studiene har hun utviklet gestaltorientert teori om hvordan vi gjør det i relasjoner og er i kontakt med våre omgivelser senere i livet.  

Hva skjer i første time?

Det er ikke noe spesielt du trenger å forberede deg på til første time. Når du kommer vil du få vite mer om hvordan jeg jobber, og få informasjon om taushetsplikt etc. Så ønsker jeg å få vite mer om dine utfordringer. Jeg har ansvaret for rammene, og har stor forståelse for at det kan ta litt tid å bli kjent og trygg nok til å dele. Sammen kommer vi frem til et forløp som er tilpasset din situasjon. 
Dersom du vil prøve noen ganger før du bestemmer deg for om du fortsetter, er det helt ok.

Hva koster det?

  • Individuell psykoterapi kr 1125 - 60 min

  • Parterapi kr 1650 - 90 min

  • Individuell veiledning for deg som er coach, terapeut eller jobber med mennesker 850 kr  - 50 min 

 

       Alle priser inkluderer MVA. 

Betaling 

Betaling skjer ved faktura som sendes etter timen, og kun unntaksvis med Vipps. 

Avbestilling

Timer må avbestilles senest til starttidspunkt for den oppsatte timen to arbeidsdager før. Avbestillinger etter dette tidspunktet belastes klienten i sin helhet. Dette er fordi det er vanskelig å fylle timer på kort varsel. 

Hvorfor er det MVA på psykoterapi?

25% MVA på komplementære helsetjenester som psykoterapi ble hasteinnført av regjeringen i 2021, til tross for fraråding fra fagfelt og -foreninger og lange ventelister i det offentlige tilbudet. Dersom du er forhindret fra å benytte kvalitetssikret samtaleterapi og parterapi for å ivareta din psykiske helse på grunn av dette pristillegget, oppfordrer jeg til å kontakte politikere med beslutningsmyndighet og dele dine erfaringer. Les om temaet i denne artikkelen. 

bottom of page