Individuell terapi

Når du trenger noen å snakke med, står fast, eller søker vekst, personlig utvikling og endring i livet, kan individuell samtaleterapi være en viktig støtte for deg. Å gå i terapi handler om å ta sin psykiske helse på alvor. Ved å be om hjelp når du trenger det tar du også ansvar for deg selv.   

I samtalene våre utforsker vi hvordan det du strever med kommer til uttrykk her og nå. Jeg er opptatt av hele mennesket, både tanker, kropp og følelser og samspillet mellom disse. 

Når du blir mer oppmerksom på hvordan du gjør det og hva du trenger i en situasjon vil du etter hvert se flere valgmuligheter.

Klienter kommer i terapi med ulike utfordringer i livet: ubearbeidede smertefulle opplevelser, angst, bekymringer, sorg, nedstemthet, utmattelse, depresjon, krevende relasjoner,  konflikter, lav selvfølelse, fastlåste  mønstre og emosjonell smerte. 

Jeg ønsker et mangfold av klienter med ulike aldre, bakgrunn og utfordringer hjertelig velkommen!

Parterapi

I parterapi kan dere sammen med en terapeut oppdage og utforske hva som foregår mellom dere, hvordan dere påvirker og blir påvirket av hverandre, og ikke minst finne gode måter å ta vare på og gi næring til forholdet på. 

Mange par kommer i terapi etter uenighet og konflikt, opplevelse av å ikke forstå hverandre, ulike behov, syn på verden, savn og lengsler. Noen har også erfart hvordan sykdom eller utroskap har endret forholdet. De aller fleste ønsker å komme nærmere hverandre og få det bedre sammen. Noen par kommer også til meg for å få støtte til å avslutte forholdet på en god måte. 

Parterapi er gylden mulighet til å bli bedre kjent med seg selv i relasjon med den andre. 

Par har mange former, for eksempel kan voksne familiemedlemmer, venner og kollegaer som ønsker å gå en bedre relasjon gå i terapi sammen. 

Veiledning

Veiledning i profesjonell kontekst er for deg som på ulike måter jobber med mennesker og som ønsker å styrke din mestringskompetanse. 

I veiledning er fokuset på deg som yrkesutøver. Veiledningen er både faglig og personlig fordi det er din egen praksis du utforsker, reflekterer over og bearbeider. Gjennom veiledning kan du tydeligere bli klar over hvordan du får tilgang til dine ressurser og bruke dem mer hensiktsmessig i jobben din. 

Gestalt veiledning bygger på humanistiske verdier og eksistensialistisk filosofi. Flere forskningsfunn viser at veiledning kan forebygge utbrenthet, øke evnen til å uttrykke følelser og ansvarlighet, evne til emosjonell styrke, øke etisk sensibilitet, motivasjon, samarbeidsevne, yrkesidentitet og bidra til utvikling av tverrfaglig samarbeid. (Tveiten, 2019).  

Jeg tar i mot yrkesutøvere fra ulike bransjer: gestaltterapeuter, andre psykoterapeuter, psykologer, sykepleiere, lærere, førskolelærere, barnevernspedagoger, dramapedagoger, vernepleiere, sosionomer, kunstnere,  fysioterapeuter, miljøterapeuter, politi, leger med mer. Jeg veileder også ledere med personalansvar, og kunstnere (kunst, film og teater). 

Jeg tilbyr både individuell veiledning og gruppeveiledning. Jeg tar også oppdrag som ekstern veileder i virksomheter og for studenter i praksis. Ta kontakt.