top of page
Tjenester: Services

Individuell terapi                                           

Når du trenger noen å snakke med, står fast, eller søker vekst, personlig utvikling og endring i livet, kan individuell samtaleterapi være en viktig støtte for deg. Å gå i terapi handler om å ta sin psykiske helse på alvor. Ved å be om hjelp når du trenger det tar du også ansvar for deg selv.   

I samtalene våre utforsker vi hvordan det du strever med kommer til uttrykk her og nå. Jeg er opptatt av hele mennesket, både tanker, kropp og følelser og samspillet mellom disse. Når du blir mer oppmerksom på hvordan du gjør det og hva du trenger i situasjonen vil du etter hvert kunne se flere valgmuligheter.

Klienter kommer i terapi med ulike utfordringer i livet: ubearbeidede smertefulle opplevelser, angst, bekymringer, sorg, nedstemthet, utmattelse, depresjon, krevende relasjoner, konflikter, lav selvfølelse, liten livsglede, fastlåste mønstre og emosjonell smerte. 

Jeg ønsker et mangfold av klienter med ulik bakgrunn og utfordringer i livet hjertelig velkommen!

Parterapi

I parterapi kan dere sammen med en terapeut oppdage og utforske hva som foregår mellom dere, hvordan dere påvirker og blir påvirket av hverandre, og ikke minst finne gode måter å ta vare på og gi næring til forholdet på. 

Mange par kommer i terapi etter uenighet og konflikt, opplevelse av å ikke forstå hverandre, ulike behov, syn på verden, savn og lengsler. Noen har også erfart hvordan sykdom eller utroskap har endret forholdet. De aller fleste ønsker å komme nærmere hverandre og få det bedre sammen. Noen par kommer også til meg for å få støtte til å avslutte forholdet på en god måte. 

Parterapi er gylden mulighet til å bli bedre kjent med seg selv i relasjon med den andre. 

Par har mange former, for eksempel kan voksne familiemedlemmer, venner og kollegaer som ønsker å gå en bedre relasjon gå i terapi sammen. 

Veiledning

Jeg tilbyr veiledning for Gestalt psykoterapeuter, coacher, ledere og andre som på ulike måter jobber med mennesker (ledere, HR-ansatte m.m.) og som ønsker å styrke sin mestringskompetanse. 

I veiledning er fokuset på deg som yrkesutøver, både faglig og personlig. Her vil du utforske, reflektere over og bearbeide din egen praksis. Gjennom veiledning kan du tydeligere bli klar over hvordan du får tilgang til dine ressurser og bruke dem mer hensiktsmessig i jobben din. Forskningsfunn viser at veiledning kan forebygge utbrenthet, øke evnen til å uttrykke følelser og ansvarlighet, evne til emosjonell styrke, øke etisk sensibilitet, motivasjon, samarbeidsevne og bidra til utvikling av tverrfaglig samarbeid. (Tveiten, 2019).  

Jeg tilbyr både individuell veiledning og gruppeveiledning. Jeg tar også oppdrag som ekstern veileder i virksomheter og for studenter i praksis. Ta kontakt for en uforpliktende samtale! 
 

Individuell terapi
Parterapi
Veileding
bottom of page